V: Zoff vom Hause Rehberg
M: Gundl vom Frankenland

Alma

 

Alma vom Rhöner Blut